APSWB Membership IDFirst nameMiddle nameLast name
LM/A/001SisirKumarAcharya
LM/A/002Souvik Adhikari
LM/A/003Kamalesh Agarwal
LM/A/004PunitKumarAgrawal
LM/A/005Akhilesh KumarAgrawal 
LM/A/006Firdos Ahmed
LM/B/001SoumyaKantiBag
LM/B/002Jayanta Bain
LM/B/003Asim Banerjee
LM/B/004Chhanda Banerjee
LM/B/005Samir Banerjee
LM/B/006Tibar Banerjee
LM/B/007AdhishBasu
LM/B/008GautamBasu
LM/B/009SandipBasu
LM/B/010Debasis Baitalik
LM/B/011Debtanu Bhattacharya
LM/B/012PrasantaKumarBhattacharya
LM/B/013Rupnarayan Bhattacharya
LM/B/014SaptarshiBhattacharya
LM/B/015GautamBiswas
LM/B/016SiddharthaBiswas
LM/B/017UtpalKumarBit
LM/B/018Aniruddha Bose
LM/C/001BankimBChandra
LM/C/002Dipmalya Chatterjee
LM/C/003Meera Chatterjee
LM/C/004Sankar Chatterjee
LM/C/005SasankaSekharChatterjee
AM/C/001Prasenjit Chattopadhyay
LM/C/006Debarati Chattopadhyay
LM/C/007GaurabRanjanChaudhuri
LM/C/008KamalSChhajer
LM/C/009Pawan Chumbale
LM/D/001Cinjini Das
LM/D/002Dibyendu Das
LM/D/003Kalyan Das
LM/D/004Kaushik Das
LM/D/005Amitava Dasgupta
LM/D/006AsitRanjanDasgupta
LM/D/007VikasKumarDagar
LM/D/008Dipanjan Dey
LM/D/009Gouranga Dutta
LM/D/010KrishnanandDhruw
LM/D/011YatindraAmirDewangan
LM/F/001SyedFaizal
LM/G/001Arun Ganguly
LM/G/002Shyamal Ganguly
LM/B/002Jayanta Bain
LM/G/003Ena Ghosh
LM/G/004ManishMukulGhosh
LM/G/005Subhasish Ghosh
LM/G/006Suparna Ghosh
LM/G/007Anupam Golash
LM/G/008Krishnendu Goswami
LM/G/009Goutam Guha
LM/G/010Devajyoti Guin
LM/G/011Madhumita Gupta
LM/G/012Sandipan Gupta
AM/I/001Sk.SaidulIslam
LM/J/001Rohit Jain
LM/J/002Vaibhav Jain
LM/J/003PrabirKumarJash
LM/J/004Jerry Joshua
LM/K/001Aditya Kanoi
LM/K/002Manoj Khanna
LM/M/001BijayKumarMajumdar
LM/M/002Jahar Majumdar
LM/M/003Anjana Malhotra
LM/M/004Salil Mallik
LM/M/005Mainak Mallik
LM/M/006Ashutosh Mishra
LM/M/007Biswajit Mishra
LM/M/008Manavi Mishra
LM/M/009Sunanda  Mishra
LM/M/010SubhaKantaMohapatra
LM/M/011Aninda Mondal
LM/M/012Durgadas Mukherjee
LM/N/001AnandKumarNagwani
LM/N/002GhulamJeelaniNaiyer
LM/N/003Kaushik Nandy
 LM/N/004Mrinmoy  Nandy
 LM/N/005 SandeepBhaskar Nephade
LM/P/001AshwinAlkePai
LM/P/002Kaushik Pal
LM/P/003Bhawna Prabhakar
LM/R/001R Ravi
LM/R/002Pritha Rakshit
LM/R/003VikramSinghRathore
LM/R/004Sheila Rohatgi
LM/R/005AshimKumarRoy  
 LM/R/006  Collin Roy
AM/R/001 Dev Roy
LM/R/007 Sujoy Roy
LM/R/008Siti Roychowdhury
LM/S/001Narayanmurthy S
LM/S/001Raghavendra S
LM/S/002Partha Sadhu
LM/S/003JayantaKumarSaha
LM/S/004Srinjoy Saha
LM/S/005VedulaPadminiSaha
LM/S/006HarshvardhanSaijwani
LM/S/007 A. J. MSalek 
LM/S/008Arindam  Sarkar
LM/S/009Sankar Sarkar
LM/S/010Tapan Sarkar
LM/S/011Pradeep Sen
LM/S/012Abhishek Sharma
LM/S/013PrabirKumarSinha
LM/S/014Manish  Singhal
 LM/S/015Pankaj Singodia
LM/S/016Maneesh Sonthalia
LM/S/017 Monoranjan  Sow
 LM/T/001RajanTondon